Varaa aika Ota yhteyttä Oma Sydänkeskus Varaa aika 08 333 440 Oma Sydänkeskus

Arkisin 8.00-19.30 (pe 16.30)
08 333 440

Varaa aika Oma Sydänkeskus

Valitse toimipiste

Ole hyvä ja valitse toimipiste johon haluat varata ajan

Rovaniemen Sydänkeskus lyhyesti

Sydämen asialla

Uniapnean hoidosta
ylilääkäri, kliininen neurofysiologi Usko Huuskonen
 

Me terveydenhuollon ammattilaiset olemme työssämme viimeisten vuosien aikana huomanneet uniapneataudin lisääntyneen voimakkaasti. Osin tämä johtuu taudin lisääntyneestä tiedostamisesta ja osin elintapojemme aiheuttamasta taudin esiintyvyyden kasvamisesta. Jonot tutkimuksiin ja hoitoon ovat pitkiä.

Uniapneatautia sairastaa maassamme ainakin 300 tuhatta ihmistä, joista tutkimusten mukaan 17 % keski-ikäisistä miehistä ja 9 % naisista sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa. Tautia siis esiintyy miehillä enemmän, mutta menopaussin yhteydessä naiset kirivät miesten rinnalle. Vastasyntyneillä ja iäkkäillä ihmisillä esiintyy jonkin verran myös sentraalista uniapneatautia, joka johtuu aivoperäisistä syistä tai sydämen vajaatoiminasta.

Uniapneatauti aiheuttaa päiväväsymystä, jonka objektiivinen mittaaminen on vaikeaa. Subjektiivisesti koettu väsymyksen aste ei välttämättä korreloi taudin vaikeusasteeseen. Lievästäkin päiväväsymyksestä kärsivällä henkilöllä voi olla vaikea-asteinen uniapneatauti. Uniapneapotilailla esiintyy väsymyksen lisäksi kognitiivisia häiriöitä. Väsymys lisää onnettomuusriskiä ja vaarantaa ajoturvallisuutta. Siksi varsinkin ammattiautoilijoiden saaminen hoidon piiriin on hyvin tärkeää.

Suurin yksittäinen tekijä tähän terveydenhuoltoa ja kansantaloutta suuresti kuormittavaa sairauteen on edelleen ylipaino. Rasvakudoksen kertyminen kaventaa hengitysteitä. Obstruktiivisessa uniapneataudissa, jossa hengitysilmavirtaus rajoittuu tai estyy ylähengitysteiden unenaikaisen ahtautumisen vuoksi, potilaan yöuni pilkkoutuu ja aivojen energiatalouden kannalta tärkeät univaiheet vähenevät. Huomioitavaa on myös, että osa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä sekä alkoholi lisäävät yön aikaisia apneoita, joka pahentaa tilannetta.

Obstruktiivista uniapneaa sairastavien MRI-kuvissa myös kieleen on kertynyt runsaasti rasvaa. Laihdutus ja liikunta ovat ensisijainen hoito kaikilla ylipainoisilla potilailla ja ennalta ehkäisevät uniapneataudin kehittymistä. Väsymyksen takia laihduttaminen voi kuitenkin olla psyykkisesti hyvin vaikeaa ja haastavaa.

Selinmakuulla korostuvassa tautimuodossa potilaat voivat hyötyä asentovyöstä tai tennispallosta. CPAP-hoito on vaikeassa (AHI > 30) ja osin keskivaikeassa (AHI 16–30) uniapneataudissa kaikilla potilaille ensisijainen ja vaikuttavin hoito.  Kun päiväaikainen vireys paranee, painonpudotuksen ja paremman voinnin edellytykset paranevat.

Myös geneettiset tekijät lisäävät alttiutta uniapneatautiin ja vaikuttavat myös hoidon vaikuttavuuteen. CPAP hoitotutkimuksissa on havaittu, että joitain potilaita hoito auttaa selkeästi, joitain ei lainkaan. Apneahypopnea-indeksi (AHI) määrittää nykyisin hyvin pitkälle, miten potilaita hoidetaan. Tulevaisuudessa lisääntynyt tieto sairauden genetiikasta ja apneapotilaiden hengityksen säätelystä todennäköisesti muuttavat tätä rajoittunutta hoitokäytäntöä. Potilaita pystytään hoitamaan heille parhaimmin sopivalla tavalla.

Osalla potilaista on poikkeava purenta tai muu nielun alueen poikkeavuus.  Nämä potilaat kuuluvat joko korvaklinikan tai asiaan perehtyneiden hammaslääkärien hoitoon.

Uniapneatauti lisää todennäköisyyttä sairastua kakkostyypin diabetekseen, verenpainetautiin, rytmihäiriöihin, sekä sydän- ja aivoinfarktiin. Nämä liitännäissairaudet lisäävät ennenaikaisen kuoleman riskiä potilailla 3-6 kertaiseksi. Hyvässä hoitotasapainossa olevilla uniapneatautipotilailla ennenaikaisen kuoleman riski ei ole suurentunut. Apnea-linkin kaltaiset seulontalaiteet nopeuttavat uniapneapotilaiden hoitoon pääsyä. Tulevaisuudessa tällaisten ihmisten lähelle tulevien ratkaisujen kehittyessä edelleen, saamme potilaat vielä tehokkaammin hoidon piiriin.

Lopuksi pari KNF-lääkärin vinkkiä (näitä voi myös potilaille ohjauksen aikana tähdentää):

  • Ylipainoisilla potilailla lisääntynyt rasvakudos vaimentaa ja vaikeuttaa hengitysliikkeiden mittaamista.  Siksi on tärkeää, että hengitystä mittaava vyö pysyy hyvin paikallaan rintakehän alueella eikä valu yön aikana alemmaksi.
  • Ilmavirtausta mittavat viikset siirtyvät herkästi etenkin potilaan yöllisten asennon muutosten aikana. Niiden kiinnitykseen kannattaa nähdä vaivaa. Lisäksi potilas voi niitä itse yön aikana siirtää sieraimiin paremmin.

Olen nyt noin puolen vuoden ajan analysoinut uniapneaseulontoja asiakkaillemme, ja suurin osa niistä on onnistunut mainiosti. Potilaat ovat päässeet eteenpäin hoidettavaksi, kun selkeää tarvetta on ollut. Kiitos siitä kaikille. Mikäli jokin uniapnean seulontaan tai sydänterveyteen liittyvä asia vielä askarruttaa jonkin potilaan kohdalta, niin laittakaa toimistollemme (Oulu tai Rovaniemi) viestiä tai soittakaa toimiston numeroon.

 

Kirjoittaja toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa kliinisen neurofysiologian osaston ylilääkärinä ja Oulun Sydänkeskuksella uniapnea asiantuntijana. Vapaa-ajallaan hän viihtyy mielellään luonnossa koiriensa kanssa.